გულშიგნითა (ენდოკავიტური) ეკგ

გულის რითმის ოთხი გამოკვლევა

ელექტროკარდიოგრამა (ეკგ). ეს გამოკვლევა გვაძლევს ინფორმაციას გულის ელექტრონული იმპულსების სიხშირეზე, რეგულარობაზე (სისწორეზე) და სინქრონულობაზე. ჰოლტერის მონიტორინგი (ელექტროკარდიოგრამა) იწერს ეკგს 24 დან 48 საათის განმავლობაში, უფრო დიდხანსაც შეიძლება. ჩაწერას ჩართავს პაციენტი, […]