თაფლის უსაფრთხოება

პესტიციდები, რომელიც მალე აიკრძალება

ჩვენი ჟურნალის 508 ნომერში გამოქვეყნდა სტატია, რომელიც პესტიციდი – „Gaucho“-ს აკრძალვას ეხებოდა. ეს უკანასკნელი ევროპაში აკრძალულია 2013 წლის დეკემბრიდან. ასე რომ საკვირველია დღეს კიდევ ფუტკრის ნექტარში, მისი აქტიური ნივთიერების – […]