წონასწორობის აპარატი

თავბრუსხვევა, წონასწორობის დაკარგვა საიდან მოდის?

სურათი 1. სასმენი და წონასწორობის აპარატის ანატომია [1] შვიდიდან ერთ ადამიანს თავბრუსხვევა ერთხელ მაინც ჰქონია. ეს რაღაცის ნიშანია, მაგრამ არა მაინც და მაინც რაიმე საგანგაშოს. უმეტეს შემთხვევაში, მარტივად შეგიძლიათ მოიხსნათ ეს […]